НЯКОИ МИСЛИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ НЕЩА

Дейност/Activities


Персонални и групови обучения и специализирани консултации по:

  • връзки с медиите

  • формулиране на послания

  • вътрешна и външна комуникация

  • изграждане и управление на онлайн идентичност

Изработка на: 

  • промоционални клипове и филми

  • корпоративни и политически блогове

  • поддръжка на блогове и профили в социални мрежи 

Попитайте за детайли на ivan@ivanbedrov.com

Reporting from Sofia, Bulgaria, and the region.

News writing for print and web.

Fixing in Bulgaria and the region.